ÁSZF

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az ExxZuu Kft. (székhelye:5100 Jászberény, Hableány u. 58. adószám:22709439-2-16), mint szolgáltató (továbbiakban “Szolgáltató”) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
 
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
 
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
 
Webáruház üzemeltetője:
ExxZuu Kft.
Székhely: 5100 Jászberény, Hableány u. 58.
Cégjegyzékszám: 16-09-012145
Adószám: 22709439-2-16
Iparkamara nyilvántartási szám: 21A39676
Szerződés nyelve:magyar
Webáruház Ügyfélszolgálat:
Kizárólag elektronikus és telefonos elérhetőséggel
Telefonos ügyfélszolgálat: 06 20 217 7383
Hétfőtől- Péntekig munkanapokon: 10-18 óra között
 
Alapvető rendelkezések:
1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint
jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 
1.2.Az ExxZuu Kft web áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.
 
1.3.A weboldalon megjelenített termékek kizárólag a web áruházban kiválasztható módon rendelhetőek meg. 
 
1.4.A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő további kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll!
 
Adatvédelem
1.5.Szállító a személyes adatok megszerzése, feldolgozása és tárolása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései szerint jár el. Valamint figyelembe veszi az alábbiakat:
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6. §-a)
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB ajánlásról.
Eladó és Szállító a Vevő, mint megrendelő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatait a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti.
Eladó és Szállító a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Megrendelő, mint Vevő külön hozzájárulása alapján kezelhet.
Eladó és Szállító a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy az adatkezelést a Megrendelő, mint Vevő megtilthassa ezzel jelen szerződés automatikusan megszűnik, mivel ennek hiányában nem teljesíthető.
 
Az adatokat az Eladó és a Szállító nem kapcsolhatja össze Megrendelő, mint Vevő azonosító adataival és a Megrendelő, mint Vevő hozzájárulása nélkül nem adhatja át harmadik személy számára.
Megrendelő, mint Vevő a regisztrációval tudomásul veszi a leírtakat és hozzájárul az adatkezeléshez.
 
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
 1.6.Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az áfát-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget
 
1.7. A termékfotók és leírások csak tájékoztató jellegűek, a termék a valóságban ettől eltérő lehet. Kérjük, tájékozódjon a gyártók weboldalain! A változtatás jogát minden tekintetben fenntartjuk!
 
1.8 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja az ügyfeleket az akció időtartamáról.
 
 Rendelés menete
 1.9.A termék kiválasztása
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

A rendelés elküldése
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Pénztár" gombra. Ez után lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni.
Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét.
A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot (személyes átvétel vagy futárszolgálat), valamint fizetési módot (utánvét, bankkártya, banki átutalás, készpénz). Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.
Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
 
1.10.Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége
 
1.11.Áruházunkban lehetőség van banki átutalásra, bankkártyás fizetésre, személyes és utánvéttel történő fizetésre. Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének
 
1.12 Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a várható szállítási időpontról. Telefonos egyeztetés esetén hívja az ügyfélszolgálatot vagy az e-mailben található telefonszámok bármelyikét. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
A fenti szabályoktól eltérhetnek a Felek, ha ebben megállapodtak.
 
 A megrendelések feldolgozása és teljesítés
1.13. A rendelések feldolgozása (munkanapokon) 24 órán belül megtörténik.

1.14. A termék szállítási idejét a visszaigazoló e-mail tartalmazza. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon.

1.15. Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni.
 
 
Elállás joga
 
1.16.A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
 
1.17 A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli. A szolgáltató azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő. Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
 
Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.
Ilyen esetek az alábbiak:
  • Olyan termék esetén,melynek ára a vállalkozás  által nem irányítható pénzpiaci mozgások ingadozásától függ.
  • Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan romló élelmiszerekesetén.
  • Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén , ha csomagolását felbontotta.
Elállási jog gyakorlásának menete
 
Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon.Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe , telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését.
Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését , így tudja igazolni a postára adás dátumát.A megrendelt terméket postai úton , vagy futárszolgáat segítségével jutassa vissza cégünk címére.Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a postán (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni.Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetéssszerű használatára, ugyanis nem rendeltetésszerű használatból eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!
A termék visszaérekezését követő harminc napon belül az ExxZuuu Kft. visszatéríti a termék vételárát.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.
 
 Garancia, jótállás
 1.18. Az ExxZuu Kft által értékesített termékekre az átadástól számított minimum 12 hónapig jótállás vonatkozik.
A termék garanciális szervízpontjára történő visszajuttatásának költsége a vásárlót terheli.Portósan küldött csomagokat nem vesz át vevőpontunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!
Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. Jótállás, szavatosság szabályai.
 
 
Panaszkezelés
 
1.19 Panaszkezelésre a Szolgáltató elérhetőségein keresztül:
Telefonon +36 20 5177383
Levélben:5100 Jászberény, Hableány u. 58.
Elektronikus formában: zuu@exxzuu.hu van lehetőség.
 
 
Vegyes rendelkezések
 
1.20. Felek vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Jászberényi Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét
  

ExxZuu Kft.
Copyright © 2010
ExxZuu Kft.
Online fizetés:
06-20/517-7383

Telefonhívásod minden
munkanap 10-18 között várjuk.
Készítette: